Vietnamese - Instructions and tips from a native speaker

Xin chào! Nếu bạn muốn biết thêm về Việt Nam và tiếng Việt, tôi sẽ chia sẻ tất cả những gì tôi biết. Tiếng Việt có khó không? Tiếng Việt không khó như bạn nghĩ. Vì thế đừng chần chừ nữa và hãy bắt đầu thôi! Ngoài ra, tôi có thể hướng dẫn cách nấu một vài món ăn Việt Nam cơ bản giúp bạn có thể có những bữa ăn ngon trong khi cách li ;)

Hello! If you are eager to know more about Vietnam and its language, Vietnamese, I'll share everything I know as a native Vietnamese. Is the language difficult? Not really. So stop hesitating and let's start! As a bonus, I would love to share some simple Vietnamese recipes so that you can have delicious Vietnamese dishes while in quarantine. ;)

Where I am from originally: Vietnam
My occupation before the crisis: Freelancer
How has the COVID-19 crisis impacted my ability to work / earn an income?: My workplace is closed and I am still struggling to find a new job
Book a Speaker's First Session!:
New Listing