ไทย: พูดคุยภาษาไทยสนุกๆกับคนกรุงเทพฯ

ชวนคุณมาพูดคุยเรื่องราวสนุกสนาน และรู้จักประเทศไทยมากขึ้นกับผมคนที่เกิดและโตในกรุงเทพ คุณสามารถพูดคุยเรืื่องที่น่าสนใจ เช่น อาหารไทย, สถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ผมยังสามารถเล่าประสบการณ์การเดินทางในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนกับคุณได้อีกด้วย
ผมสะดวกพูดคุยทุกวัน วันละ 1-2 ชั่วโมง เวลา 2-5 pm AEDT

Let's talk interesting stories and know more about Thailand.
I was born and raised in Bangkok. We can talk about many topics such as Thai food, travel destinations even about how to using Thai language correctly. We can also exchange travel experiences in many countries around the world.
I am convenient to talk every day for 1-2 hours per day during 2-5 pm AET
https://youtu.be/9ouajpbPoCo

Where I am from originally: Bangkok, Thailand
My occupation before the crisis: International Business Development
How has the COVID-19 crisis impacted my ability to work / earn an income?: Have to stay in Australia further until the situation will be better.